March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh An Giang

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang 

Địa chỉ : số 51-53 đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 02963843261

Website : https://angiang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/39YNh8P

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh An Giang sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS An Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
An Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of An Giang Province (An Giang CDC) Address : 28 Nguyễn Du street, Mỹ Bình ward, Long Xuyen city, An Giang Province Phone: 0296 3852305 Email: ttksbt@angiang.gov.

Here’s below the location in An Giang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Long Xuyen city, An Giang Province? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below: An Giang Immigration Office Address : 51-53 Ly Tu Trong street, My Long ward, Long Xuyen city, An Giang province Phone : 02963843261 Website : https://angiang.xuatnhapcanh.