March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bắc Kạn 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ : số 431 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại : 0209.3.871.368

Fax : 0209.3.871.368

Website : https://backan.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/2wy6xwg

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Bac Kan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Kan Province (Bac Kan CDC) Address : house 96, group 10, Nguyễn Thị Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan Province. Phone : 0209.

What are the Address of the Immigration Office in Bac Kan city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Bac Kan Immigration Office Address : 431 Nguyen Thi Minh Khai, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City Phone : 0209.3.