March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bạc Liêu 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu 

Địa chỉ : số 81 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại : 0693788277 – 0693788317

Fax : 02913820999

Website : https://baclieu.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/34oOhC3

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Bac Lieu CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Lieu Province (Bac Lieu CDC) Address : 01 Đồng Khởi street, ward 5, Bac Lieu city, Bac Lieu Province. Phone : 0291.

Here’s below the location in Bac Lieu for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Bac Lieu city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below: Bac Lieu Immigration Office Address : 81 Le Duan, Hamlet 7, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : 0693788277 – 0693788317 | Fax: 02913820999 Website : https://baclieu.xuatnhapcanh.