The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Bac Lieu, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9401V – QL1 – Vinh Loi – Bac Lieu Location : national highway 1, Long Thanh commune, Vinh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bạc Liêu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9401V – Bạc Liêu Địa chỉ : QL 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại

Education and Training Department of Bac Lieu Province Address : 06 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Construction Department of Bac Lieu Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Bac Lieu Health Department
May 26, 2021 · TAGS Bac Lieu

Health Department Of Bac Lieu Province Address : 07 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Sở Y Tế Bạc Liêu
May 24, 2021 · TAGS Bac Lieu

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Transportation Department of Bac Lieu Province Address : 09 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Phone : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 09 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.gov.

1 2 3