June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Bac Lieu

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Bac Lieu, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9401V – QL1 – Vinh Loi – Bac Lieu

  • Location : national highway 1, Long Thanh commune, Vinh Loi district, Bac Lieu province
  • Phone : (0291) 3824 011
  • Fax : (0291) 3824 011
  • Email : ccdkbaclieu@vr.org.vn | ccdkbaclieu@gmail.com
  • Website : http://dangkiembaclieu.com/
  • Google map : https://goo.gl/maps/AVb4MDH1FaNuYaJr9
TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Bac Lieu Province Address : 06 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Construction Department of Bac Lieu Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Health Department Of Bac Lieu Province Address : 07 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Transportation Department of Bac Lieu Province Address : 09 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Phone : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 09 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.gov.