June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Bạc Liêu

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bạc Liêu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9401V – Bạc Liêu

  • Địa chỉ : QL 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
  • Điện thoại : (0291) 3824 011
  • Fax : (0291) 3824 011
  • Email : ccdkbaclieu@vr.org.vn | ccdkbaclieu@gmail.com
  • Website : http://dangkiembaclieu.com/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/AVb4MDH1FaNuYaJr9
TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Bac Lieu Province Address : 06 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3822 674 Fax : (0291) 3824 400 Email : sgddt@baclieu.gov.

Construction Department of Bac Lieu Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Health Department Of Bac Lieu Province Address : 07 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Transportation Department of Bac Lieu Province Address : 09 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Phone : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 09 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Lieu province Address : 52/3 Hung Vuong street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3823 928 | 3824104 Fax : (0291) 3952 087 Email : sldtbxh@baclieu.gov.