June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Bạc Liêu

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu

  • Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Điện thoại : (0291) 3822 674
  • Fax : (0291) 3824 400
  • Email : sgddt@baclieu.gov.vn
  • Website : https://sgddt.baclieu.gov.vn | http://sgddtbaclieu.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/csSxXnj25MqwUS9b8
TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Bac Lieu Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 824 Fax : (0291) 3823 822 Email : sxd@baclieu.gov.

Health Department Of Bac Lieu Province Address : 07 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province Phone : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Transportation Department of Bac Lieu Province Address : 09 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Phone : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 09 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Lieu province Address : 52/3 Hung Vuong street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3823 928 | 3824104 Fax : (0291) 3952 087 Email : sldtbxh@baclieu.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : 52/3 đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 928 | 3824104 Fax : (0291) 3952 087 Email : sldtbxh@baclieu.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Lieu province Address : Bac Lieu Administration Center, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3823 874 Fax : (0291) 3823 874 Email : skhdt@baclieu.gov.