April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Bac Lieu

Department of Planning & Investment in Bac Lieu province

  • Address : Bac Lieu Administration Center, Bac Lieu city, Bac Lieu province
  • Phone : (0291) 3823 874
  • Fax : (0291) 3823 874
  • Email : skhdt@baclieu.gov.vn
  • Website : https://skhdt.baclieu.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/E2QzCycehzG7y3c36

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Bac Lieu province ▹ Business Registration Office in Bac Lieu province Address : Bac Lieu Administration Center, Nguyen Tat Thanh street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3956 542 Email : dkkdbaclieu@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – Điện thoại : (0291) 3823 874 Fax : (0291) 3823 874 Email : skhdt@baclieu.gov.

Tỉnh Bạc Liêu ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : Khu hành chính, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Số điện thoại : (0291) 3956 542 Email : dkkdbaclieu@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Bac Lieu province Address : 06 Nguyen Tat Thanh street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province. Phone : (0291) 3823 857 | 3820 368 Email : stp@baclieu.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại : (0291) 3823 857 | 3820 368 Email: stp@baclieu.

Department of Foreign Affairs in Bac Lieu province (the People’s Committee of Bac Lieu province) Address : 05 Nguyễn Tất Thành street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province. Phone : (0291) 3957 771 (extension 413) | (0291) 2210 677 Fax : (0291) 3823 836 Website : https://baclieu.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu  Địa chỉ : số 81 đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại : 0693788277 – 0693788317 Fax : 02913820999 Website : https://baclieu.

Bac Lieu CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Lieu Province (Bac Lieu CDC) Address : 01 Đồng Khởi street, ward 5, Bac Lieu city, Bac Lieu Province. Phone : 0291.