May 26, 2021
Blog

Bac Lieu Health Department

Health Department Of Bac Lieu Province

  • Address : 07 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
  • Phone : (0291) 3824 206
  • Fax : (0291) 3824 206
  • Email : syt@baclieu.gov.vn
  • Website : https://syt.baclieu.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/tLPvdCcrq3k5U3dE6
TAGS Bac Lieu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3824 206 Fax : (0291) 3824 206 Email : syt@baclieu.gov.

Transportation Department of Bac Lieu Province Address : 09 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Phone : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : số 09 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0781) 3823 867 Fax : (0781) 3823 867 Email : sgtvt@baclieu.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Lieu province Address : 52/3 Hung Vuong street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3823 928 | 3824104 Fax : (0291) 3952 087 Email : sldtbxh@baclieu.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : 52/3 đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Điện thoại : (0291) 3823 928 | 3824104 Fax : (0291) 3952 087 Email : sldtbxh@baclieu.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Lieu province Address : Bac Lieu Administration Center, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3823 874 Fax : (0291) 3823 874 Email : skhdt@baclieu.gov.

Bac Lieu province ▹ Business Registration Office in Bac Lieu province Address : Bac Lieu Administration Center, Nguyen Tat Thanh street, ward 1, Bac Lieu city, Bac Lieu province Phone : (0291) 3956 542 Email : dkkdbaclieu@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – Điện thoại : (0291) 3823 874 Fax : (0291) 3823 874 Email : skhdt@baclieu.gov.

Tỉnh Bạc Liêu ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ : Khu hành chính, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Số điện thoại : (0291) 3956 542 Email : dkkdbaclieu@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.