March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bến Tre 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bến Tre 

Địa chỉ : số 404D đường Đồng Văn Cống, phường 7. thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : 0693561472 – 0693561033

Fax : 0693561065

Website : https://bentre.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mcTce1ri5uzPhDvN9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bến Tre sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Ben Tre CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ben Tre Province (Ben Tre CDC) Address : 230 Nguyễn Văn Tư street, ward 7, Ben Tre city, Ben Tre Province. Phone : +84-275-3822353 Website: http://cdcbentre.

What are the Address of the Immigration Office in Ben Tre city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Ben Tre Immigration Office Address : 404D Dong Van Cong, Ward 7, Ben Tre City. Phone : 0693561472 – 0693561033 | Fax: 0693561065 Website : https://bentre.