March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Cao Bằng

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng 

Địa chỉ : Đường Tân An, Phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại : 0241.3822631

Fax : 0241.3822631

Website : https://caobang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Bu5Cygnwq9uPDFb77

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Cao Bằng sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cao Bang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Cao Bang Province (Cao Bang CDC) Address : Group 23, Sông Bằng ward, Cao Bang city, Cao Bang Province. Phone : 02063855666 Website : http://cdc.

Here’s below the location in Cao Bang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Cao Bang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Cao Bang Immigration Office Address : Tan An Street, Tan Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : Phone: 0241.