March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Đắk Nông 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông 

Địa chỉ : Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại : 02613544456

Fax : 02613545219

Website : https://daknong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1ecQc6Di2GiqxcmX7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Đắk Nông sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Dak Nong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Dak Nong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dak Nong Province (Dak Nong CDC) Address : Trần Hưng Đạo street, group 3, Nghĩa Trung ward, Gia Nghia town, Dak Nong Province. Phone : 0333069422 | 0905505179 Fax: 02613545371 Email: ttgdsk.

Here’s below the location in Dak Nong for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dak Nong province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dak Nong Immigration Office Address : Group 3, Nghia Tan ward, Gia Nghia town, Dak Nong province. Phone : 02613544456 | Fax: 02613545219 Website : https://daknong.