The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dak Nong, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4801D – Nguyen Tat Thanh – Gia Nghia – Dak Nong Location : Km 03 national highway 14

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đắk Nông, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4801D – Gia Nghĩa – Đắk Nông Địa chỉ : Km 3 QL 14 (đường Nguyễn Tất Thành), Tổ 4,

Education and Training Department of Dak Nong Province Address : Luong The Vinh Street, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province Phone : (0261) 3544 822 | 3546 094 Fax : (0261) 3543 152 Email : vanphong.sodaknong@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Điện thoại : (0261) 3544 822 | 3546 094 Fax : (0261) 3543 152 Email : vanphong.sodaknong@moet.

Construction Department of Dak Nong Province Address : 03 To Hien Thanh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province. Phone : (0261) 3544 317 Fax : (0261) 3544 318 Email : sxd@daknong.

Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : số 03 đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3544 317 Fax : (0261) 3544 318 Email : sxd@daknong.

Dak Nong Health Department
May 26, 2021 · TAGS Dak Nong

Health Department Of Dak Nong Province Address : Tran Hung Dao Street, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province. Phone : (0261) 3546 698 Fax : (0261) 3545 312 Email : soytedn.

Sở Y Tế Đắk Nông
May 24, 2021 · TAGS Dak Nong

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3546 698 Fax : (0261) 3545 312 Email : soytedn.

Transportation Department of Dak Nong Province Address : 02 Dinh Tien Hoang Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province. Phone : (0261) 3544 593 Fax : (0261) 3544 103 Email : sgtvt@daknong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : (0261) 3544 593 Fax : (0261) 3544 103 Email : sgtvt@daknong.

1 2 3