June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Dak Nong Province

Construction Department of Dak Nong Province

  • Address : 03 To Hien Thanh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province.
  • Phone : (0261) 3544 317
  • Fax : (0261) 3544 318
  • Email : sxd@daknong.gov.vn
  • Website : http://sxd.daknong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/peiZK8xJZSFpWqcWA
TAGS Dak Nong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : số 03 đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3544 317 Fax : (0261) 3544 318 Email : sxd@daknong.

Health Department Of Dak Nong Province Address : Tran Hung Dao Street, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province. Phone : (0261) 3546 698 Fax : (0261) 3545 312 Email : soytedn.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3546 698 Fax : (0261) 3545 312 Email : soytedn.

Transportation Department of Dak Nong Province Address : 02 Dinh Tien Hoang Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province. Phone : (0261) 3544 593 Fax : (0261) 3544 103 Email : sgtvt@daknong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : (0261) 3544 593 Fax : (0261) 3544 103 Email : sgtvt@daknong.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dak Nong province Address : AmaJhao street, Nghia Duc ward, Gia Nghia city, Dak Nong province Phone : (0261) 3549 167 Email : sldtbxh@daknong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường AmaJhao, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3549 167 Email : sldtbxh@daknong.

Department of Planning & Investment in Dak Nong province Address : March 23 (23 Tháng 3) street, Gia Nghia city, Dak Nong province. Phone : (0261) 3544 333 Fax : (0261) 3544 333 Email : skhdt@daknong.

Dak Nong province ▹ Business Registration Office in Dak Nong province Address : March 23 (23 Tháng 3) street, Nghia Duc ward, Gia Nghia city, Dak Nong province Phone : (0261) 3549 102 Email : dangkydaknong@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.