April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dak Nong

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dak Nong province

  • Address : AmaJhao street, Nghia Duc ward, Gia Nghia city, Dak Nong province
  • Phone : (0261) 3549 167
  • Email : sldtbxh@daknong.gov.vn
  • Website : http://sldtbxh.daknong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/vEJp8JowAEWcuxFp9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Dak Nong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường AmaJhao, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại : (0261) 3549 167 Email : sldtbxh@daknong.

Department of Planning & Investment in Dak Nong province Address : March 23 (23 Tháng 3) street, Gia Nghia city, Dak Nong province. Phone : (0261) 3544 333 Fax : (0261) 3544 333 Email : skhdt@daknong.

Dak Nong province ▹ Business Registration Office in Dak Nong province Address : March 23 (23 Tháng 3) street, Nghia Duc ward, Gia Nghia city, Dak Nong province Phone : (0261) 3549 102 Email : dangkydaknong@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : (0261) 3544 333 Fax : (0261) 3544 333 Email : skhdt@daknong.

Tỉnh Đắk Nông ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Số điện thoại : (0261) 3549 102 Email : dangkydaknong@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Dak Nong province Address : 11 Le Duan street, Nghia Tan ward, Gia Nghia city, Dak Nong province. Phone : (0261) 3543 140 Fax : (0261) 3544 560 Email : stp@daknong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Đắk Nông Địa chỉ: số 11 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : (0261) 3543 140 Fax : (0261) 3544 560 Email : stp@daknong.