March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Đắk Nông

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ : đường 23 tháng 3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
  • Điện thoại : (0261) 3544 333
  • Fax : (0261) 3544 333
  • Email : skhdt@daknong.gov.vn
  • Email : http://www.daknongdpi.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4cZjpR3spVqREAnn9

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Dak Nong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Đắk Nông ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Đắk Nông Địa chỉ : đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Số điện thoại : (0261) 3549 102 Email : dangkydaknong@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Dak Nong province Address : 11 Le Duan street, Nghia Tan ward, Gia Nghia city, Dak Nong province. Phone : (0261) 3543 140 Fax : (0261) 3544 560 Email : stp@daknong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Đắk Nông Địa chỉ: số 11 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : (0261) 3543 140 Fax : (0261) 3544 560 Email : stp@daknong.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Nông  Địa chỉ : Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại : 02613544456 Fax : 02613545219 Website : https://daknong.

Dak Nong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dak Nong Province (Dak Nong CDC) Address : Trần Hưng Đạo street, group 3, Nghĩa Trung ward, Gia Nghia town, Dak Nong Province. Phone : 0333069422 | 0905505179 Fax: 02613545371 Email: ttgdsk.

Here’s below the location in Dak Nong for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dak Nong province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dak Nong Immigration Office Address : Group 3, Nghia Tan ward, Gia Nghia town, Dak Nong province. Phone : 02613544456 | Fax: 02613545219 Website : https://daknong.