March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Đồng Tháp 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ : số 16 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại : 02773851390

Fax : 0693620237

Website : https://dongthap.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XzPNzfRwUktMDGoJ8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Dong Thap CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dong Thap Province (Dong Thap CDC) Address : 394 Lê Đại Hành street, Mỹ Phú ward, Cao Lanh city, Dong Thap Province. Phone : 02773852756 Email: ttksbt.

What are the Address of the Immigration Office in Cao Lanh city, Dong Thap Province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dong Thap Immigration Office Address : 16 Vo Truong Toan, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province. Phone : 02773851390 | Fax: 0693620237 Website : https://dongthap.