The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dong Thap, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6601S – Dien Bien Phu – Cao Lanh – Dong Thap Location : 386 Dien Bien Phu street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Tháp, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6601S – Cao Lãnh – Đồng Tháp Địa chỉ : số 386 đường Điện Biên Phủ, ấp 1, xã Mỹ

Education and Training Department of Dong Thap Province Address : 06 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3851 025 Fax : (0277) 3853 018 Email : vanphong.sodongthap@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 06 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 025 Fax : (0277) 3853 018 Email : vanphong.sodongthap@moet.

Construction Department of Dong Thap Province Address : 60 Ba Muoi Thang Tu Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 60 đường 30 Tháng 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Dong Thap Health Department
May 26, 2021 · TAGS Dong Thap

Health Department Of Dong Thap Province Address : 05 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Sở Y Tế Đồng Tháp
May 24, 2021 · TAGS Dong Thap

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : Số 05 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Transportation Department of Dong Thap Province Address : 153 National Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province. Phone : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 153 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

1 2 3