June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Dong Thap

Education and Training Department of Dong Thap Province

  • Address : 06 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
  • Phone : (0277) 3851 025
  • Fax : (0277) 3853 018
  • Email : vanphong.sodongthap@moet.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/giaoducdongthap
  • Website : http://dongthap.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/w9W1Lhdtt2QDUrks5
TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 06 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 025 Fax : (0277) 3853 018 Email : vanphong.sodongthap@moet.

Construction Department of Dong Thap Province Address : 60 Ba Muoi Thang Tu Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 60 đường 30 Tháng 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Health Department Of Dong Thap Province Address : 05 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : Số 05 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Transportation Department of Dong Thap Province Address : 153 National Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province. Phone : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 153 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Thap province Address : 18 April 30 (30 Thang 4) street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province Phone : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 18 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.