May 18, 2021
Blog

Address of Transportation Department in Dong Thap

Transportation Department of Dong Thap Province

  • Address : 153 National Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
  • Phone : (0277) 3851 184
  • Fax : N/A
  • Email: sgtvt@dongthap.gov.vn
  • FB : https://www.facebook.com/sgtvtdt
  • Website : https://sgtvt.dongthap.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/QRN3K1tZw827XwG59
TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 153 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Thap province Address : 18 April 30 (30 Thang 4) street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province Phone : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 18 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.

Department of Planning & Investment in Dong Thap province Address : 11 Vo Truong Toan street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province. Phone : (0277) 3851 101 Fax : (0277) 3852 955 Email : skhdt@dongthap.

Dong Thap province ▹ Business Registration Office in Dong Thap province Address : 11 Vo Truong Toan street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province Phone : (0277) 3852 866 Email : npuyendkkddongthap@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 101 Fax : (0277) 3852 955 Email : skhdt@dongthap.

Tỉnh Đồng Tháp ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Số điện thoại : (0277) 3852 866 Email : npuyendkkddongthap@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Dong Thap province Address : 01 Le Quy Don street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province. Phone : (0277) 3851 065 Fax : (0277) 3851 065 Email: stp@dongthap.