March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Đồng Tháp

  • Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Số điện thoại : (0277) 3852 866
  • Email : npuyendkkddongthap@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Tháp

  • Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Điện thoại : (0277) 3851 101
  • Fax : (0277) 3852 955
  • Email : skhdt@dongthap.gov.vn
  • Web: https://skhdt.dongthap.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/FHtPapF3CTx2L5S97
TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 101 Fax : (0277) 3852 955 Email : skhdt@dongthap.

Justice Department in Dong Thap province Address : 01 Le Quy Don street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province. Phone : (0277) 3851 065 Fax : (0277) 3851 065 Email: stp@dongthap.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 16 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : 02773851390 Fax : 0693620237 Website : https://dongthap.

Dong Thap CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dong Thap Province (Dong Thap CDC) Address : 394 Lê Đại Hành street, Mỹ Phú ward, Cao Lanh city, Dong Thap Province. Phone : 02773852756 Email: ttksbt.

What are the Address of the Immigration Office in Cao Lanh city, Dong Thap Province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dong Thap Immigration Office Address : 16 Vo Truong Toan, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province. Phone : 02773851390 | Fax: 0693620237 Website : https://dongthap.