April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Thap

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Thap province

  • Address : 18 April 30 (30 Thang 4) street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province
  • Phone : (0277) 3851 606
  • Fax : (0277) 3852 980
  • Email : sldtbxh@dongthap.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.dongthap.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/Rdub7hEfE7MKqjin9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 18 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.

Department of Planning & Investment in Dong Thap province Address : 11 Vo Truong Toan street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province. Phone : (0277) 3851 101 Fax : (0277) 3852 955 Email : skhdt@dongthap.

Dong Thap province ▹ Business Registration Office in Dong Thap province Address : 11 Vo Truong Toan street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province Phone : (0277) 3852 866 Email : npuyendkkddongthap@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 101 Fax : (0277) 3852 955 Email : skhdt@dongthap.

Tỉnh Đồng Tháp ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Số điện thoại : (0277) 3852 866 Email : npuyendkkddongthap@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Dong Thap province Address : 01 Le Quy Don street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province. Phone : (0277) 3851 065 Fax : (0277) 3851 065 Email: stp@dongthap.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 16 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : 02773851390 Fax : 0693620237 Website : https://dongthap.