June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Đồng Tháp

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Tháp, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6601S – Cao Lãnh – Đồng Tháp

  • Địa chỉ : số 386 đường Điện Biên Phủ, ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại : (0277) 3852 753
  • Fax : (0277) 3855 001
  • Email : dangkiem6601s@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/dangkiemDongThap?share
TAGS Dong Thap
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Dong Thap Province Address : 06 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3851 025 Fax : (0277) 3853 018 Email : vanphong.sodongthap@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 06 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 025 Fax : (0277) 3853 018 Email : vanphong.sodongthap@moet.

Construction Department of Dong Thap Province Address : 60 Ba Muoi Thang Tu Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 60 đường 30 Tháng 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3851 420 Fax : (0277) 3851 321 Email : sxd@dongthap.gov.

Health Department Of Dong Thap Province Address : 05 Vo Truong Toan Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province Phone : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : Số 05 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : (0277) 3877 626 Fax : (0277) 3853 113 Email : syt@dongthap.gov.

Transportation Department of Dong Thap Province Address : 153 National Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province. Phone : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp Địa chỉ : số 153 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : (0277) 3851 184 Fax : N/A Email: sgtvt@dongthap.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dong Thap province Address : 18 April 30 (30 Thang 4) street, ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province Phone : (0277) 3851 606 Fax : (0277) 3852 980 Email : sldtbxh@dongthap.gov.