March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hải Dương 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương 

Địa chỉ : 132 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại : 069.2829382

Fax : 069.2829009

Website : https://haiduong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/73bTz1WC5My28X1j9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hải Dương sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Hai Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Hai Duong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hai Duong Province (Hai Duong CDC) Address : 18 Thanh Niên street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong Province. Phone : 02203852484 Email: cdchaiduong@gmail.

Here’s below the list of locations in Hai Duong for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

Here is the list of hotels in Hai Duong province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1. Khách sạn Trường Thành Address: 2 Thanh Niên, P.

What are the Address of the Immigration Office in Hai Duong city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hai Duong Immigration Office Address : 132 Nguyen Trai street, Hai Duong city. Phone : 069.