The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hai Duong, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3401D – Tan Dan – Hai Duong Location : Tan Dan street, Viet Hoa ward, Hai Duong city,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Dương, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3401D – Việt Hòa – Hải Dương Địa chỉ : đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương,

Education and Training Department of Hai Duong Province Address : 94 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 227 Fax : (0220) 3859 738 Email : sogddt@haiduong.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 94 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 227 Fax : (0220) 3859 738 Email : sogddt@haiduong.gov.

Construction Department of Hai Duong Province Address : 05 Thanh Nien Street, Tran Hung Dao Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3853 882 Fax : (0220) 3859 011 Email : soxaydung@haiduong.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 05 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3853 882 Fax : (0220) 3859 011 Email : soxaydung@haiduong.gov.

Hai Duong Health Department
May 26, 2021 · TAGS Hai Duong

Health Department Of Hai Duong Province Address : 42 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 296 Fax : (0220) 3852 296 Email : soyte@haiduong.gov.

Sở Y Tế Hải Dương
May 24, 2021 · TAGS Hai Duong

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 42 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 296 Fax : (0220) 3852 296 Email : soyte@haiduong.gov.

Transportation Department of Hai Duong Province Address : 79 Bach Dang Street, Tran Phu Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 79 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

1 2 3