May 26, 2021
Blog

Hai Duong Health Department

Health Department Of Hai Duong Province

  • Address : 42 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
  • Phone : (0220) 3852 296
  • Fax : (0220) 3852 296
  • Email : soyte@haiduong.gov.vn
  • Website : http://soyte.haiduong.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Xy5BU7fFdwDnZM5K9
TAGS Hai Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 42 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 296 Fax : (0220) 3852 296 Email : soyte@haiduong.gov.

Transportation Department of Hai Duong Province Address : 79 Bach Dang Street, Tran Phu Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 79 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hai Duong province Address : 08 Pham Su Menh street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong province Phone : (0220) 3853 734 Email: laodongthuongbinhxahoi@haiduong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 08 đường Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại : (0220) 3853 734 Email: laodongthuongbinhxahoi@haiduong.

Department of Planning & Investment in Hai Duong province Address : 58 Quang Trung street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong province. Phone : (0220) 3853 574 Email : sokhdt@haiduong.

Hai Duong province ▹ Business Registration Office in Hai Duong province Address : 58 Quang Trung street, Hai Duong city, Hai Duong province Phone : (0220) 3859 412 Email : dkkdhd@gmai.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 58 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại : (0220) 3853 574 Email : sokhdt@haiduong.

Tỉnh Hải Dương ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 58 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Số điện thoại : (0220) 3859 412 Email : dkkdhd@gmai.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.