April 3, 2021
immigration

Hai Duong Business Registration Office

Hai Duong province

▹ Business Registration Office in Hai Duong province

  • Address : 58 Quang Trung street, Hai Duong city, Hai Duong province
  • Phone : (0220) 3859 412
  • Email : dkkdhd@gmai.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Hai Duong province

  • Address : 58 Quang Trung street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong province.
  • Phone : (0220) 3853 574
  • Email : sokhdt@haiduong.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.haiduong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/gwgvdQc6Nd2edutq7
TAGS Hai Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Hai Duong province Address : 58 Quang Trung street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong province. Phone : (0220) 3853 574 Email : sokhdt@haiduong.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 58 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại : (0220) 3853 574 Email : sokhdt@haiduong.

Tỉnh Hải Dương ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 58 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Số điện thoại : (0220) 3859 412 Email : dkkdhd@gmai.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Hai Duong province Address : 02 Pham Su Menh street, Tran Hung Dao ward, Hai Duong city, Hai Duong province. Phone : (0220) 3852 188 Email : sotuphap@haiduong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 02 đườngPhạm Sư Mệnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3852 188 Email : sotuphap@haiduong.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương  Địa chỉ : 132 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại : 069.

Hai Duong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hai Duong Province (Hai Duong CDC) Address : 18 Thanh Niên street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong Province. Phone : 02203852484 Email: cdchaiduong@gmail.