June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Hai Duong

Education and Training Department of Hai Duong Province

  • Address : 94 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
  • Phone : (0220) 3852 227
  • Fax : (0220) 3859 738
  • Email : sogddt@haiduong.gov.vn
  • Website : http://haiduong.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/P5XV1SnVhbouTQtD6
TAGS Hai Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 94 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 227 Fax : (0220) 3859 738 Email : sogddt@haiduong.gov.

Construction Department of Hai Duong Province Address : 05 Thanh Nien Street, Tran Hung Dao Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3853 882 Fax : (0220) 3859 011 Email : soxaydung@haiduong.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 05 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3853 882 Fax : (0220) 3859 011 Email : soxaydung@haiduong.gov.

Health Department Of Hai Duong Province Address : 42 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 296 Fax : (0220) 3852 296 Email : soyte@haiduong.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 42 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 296 Fax : (0220) 3852 296 Email : soyte@haiduong.gov.

Transportation Department of Hai Duong Province Address : 79 Bach Dang Street, Tran Phu Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province Phone : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 79 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại : (0220) 3852 590 Fax : (0220) 3847 789 Email : vanphongsogtvthd@gmail.com Website : http://sogtvt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hai Duong province Address : 08 Pham Su Menh street, Quang Trung ward, Hai Duong city, Hai Duong province Phone : (0220) 3853 734 Email: laodongthuongbinhxahoi@haiduong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương Địa chỉ : số 08 đường Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại : (0220) 3853 734 Email: laodongthuongbinhxahoi@haiduong.