March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hậu Giang

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hậu Giang 

Địa chỉ : Khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại : 0693.769.172

Fax : 0693.769.172

Website : https://haugiang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/EEPh626VbbvAUyN78

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hậu Giang sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Hau Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hau Giang Province (Hau Giang CDC) Address: 613 Trần Hưng Đạo street, Zone 3, Vi Thanh city, Hau Giang Province. Phone: 0293 3878 953 Website : http://www.

Here’s below the location in Hau Giang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Vi Thanh City, Hau Giang ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hau Giang Immigration Office Address :  Ba Thang Hai street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Phone : 0693.769.