March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Khánh Hoà 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hoà 

Địa chỉ : số 47 đường Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại : 0694401249 – 0694401508

Fax : 02583522826

Website : https://khanhhoa.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/F6KnjsyZoWVwhBUU7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Khánh Hoà sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Khanh Hoa CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Khanh Hoa Province (Khanh Hoa CDC) Address : 04 Quang Trung street, Vạn Thắng ward, Nha Trang city, Khanh Hoa Province. Phone : 0258.

VNVC Nha Trang: Address : STH 22.22, Le Hong Phong II New City Area, street 4, Phuoc Hai ward, Nha Trang city, Khanh Hoa.

Here’s below the locations in Khanh Hoa for COVID-19 Testing. These following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Nha Trang City, Khanh Hoa Province city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Khanh Hoa Immigration Office Address : 47 Ly Tu Trong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province. Phone : 0694401249 – 0694401508, Fax: 02583522826 Website : https://khanhhoa.