The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Khanh Hoa, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7901S – Nguyen Phong Sac – Nha Trang – Khanh Hoa Location : 01 Nguyen Phong Sac street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hoà, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7901S – Nha Trang – Khánh Hoà Địa chỉ : số 01 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hoà, thành

Education and Training Department of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3822 158 | (0258) 1819 979 Fax : (0258) 3829 234 Email : vp@khanhhoa.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 158 | (0258) 1819 979 Fax : (0258) 3829 234 Email : vp@khanhhoa.edu.

Construction Department of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : 0258.

Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : 0258.3813386 Fax : 0258.

Khanh Hoa Health Department
May 26, 2021 · TAGS Khanh Hoa

Health Department Of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 03 Han Thuyen Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.

Sở Y Tế Khánh Hòa
May 24, 2021 · TAGS Khanh Hoa

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 03 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.gov.

Transportation Department of Khanh Hoa Province Address : 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

1 2 3