May 26, 2021
Blog

Khanh Hoa Health Department

Health Department Of Khanh Hoa Province

  • Address : Complex II, No. 03 Han Thuyen Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
  • Phone : (0258) 3822 987
  • Fax : (0258) 3827 908
  • Email : syt@khanhhoa.gov.vn
  • Website : https://syt.khanhhoa.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/fv7gg3u7hGgGceMY8
TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 03 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.gov.

Transportation Department of Khanh Hoa Province Address : 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Khanh Hoa province Address : Inter-Office II – 04 Phan Chu Trinh street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II – số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.

Department of Planning & Investment in Khanh Hoa province Address : building C1-C2. Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

Khanh Hoa province ▹ Business Registration Office in Khanh Hoa province Address : Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 176 Email : pdkkd_kh@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01.

Tỉnh Khánh Hòa ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu Liên cơ I, số 01 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Số điện thoại : (0258) 3822 176 Email : pdkkd_kh@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.