April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Khanh Hoa

Department of Planning & Investment in Khanh Hoa province

  • Address : building C1-C2. Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province.
  • Phone : (0258) 3822 906
  • Fax : (0258) 3822 906
  • Email : skhdt@khanhhoa.gov.vn
  • Website : https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/skZ3rWvgsgyMarDU9

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Khanh Hoa province ▹ Business Registration Office in Khanh Hoa province Address : Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 176 Email : pdkkd_kh@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01.

Tỉnh Khánh Hòa ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu Liên cơ I, số 01 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Số điện thoại : (0258) 3822 176 Email : pdkkd_kh@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Khanh Hoa province Address : Khanh Hoa Administration Center, 04 Phan Chu Trinh street, Nha Trang city, Khanh Hoa province. Phone : (0258) 3561 266 | 3822 261 Email : stp@khanhhoa.

Sở Tư Pháp Tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : khu liên cơ quan 2, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại : (0258) 3561 266 | 3822 261 Email : stp@khanhhoa.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hoà  Địa chỉ : số 47 đường Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại : 0694401249 – 0694401508 Fax : 02583522826 Website : https://khanhhoa.

Khanh Hoa CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Khanh Hoa Province (Khanh Hoa CDC) Address : 04 Quang Trung street, Vạn Thắng ward, Nha Trang city, Khanh Hoa Province. Phone : 0258.