March 19, 2021
immigration

Justice Department in Khanh Hoa

Justice Department in Khanh Hoa province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : khu liên cơ quan 2, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại : (0258) 3561 266 | 3822 261 Email : stp@khanhhoa.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hoà  Địa chỉ : số 47 đường Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại : 0694401249 – 0694401508 Fax : 02583522826 Website : https://khanhhoa.

Khanh Hoa CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Khanh Hoa Province (Khanh Hoa CDC) Address : 04 Quang Trung street, Vạn Thắng ward, Nha Trang city, Khanh Hoa Province. Phone : 0258.

VNVC Nha Trang: Address : STH 22.22, Le Hong Phong II New City Area, street 4, Phuoc Hai ward, Nha Trang city, Khanh Hoa.

Here’s below the locations in Khanh Hoa for COVID-19 Testing. These following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Nha Trang City, Khanh Hoa Province city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Khanh Hoa Immigration Office Address : 47 Ly Tu Trong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province. Phone : 0694401249 – 0694401508, Fax: 02583522826 Website : https://khanhhoa.