March 18, 2021
immigration

Sở Tư Pháp Khánh Hòa

Sở Tư Pháp Tỉnh Khánh Hòa

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.

TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hoà  Địa chỉ : số 47 đường Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại : 0694401249 – 0694401508 Fax : 02583522826 Website : https://khanhhoa.

Khanh Hoa CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Khanh Hoa Province (Khanh Hoa CDC) Address : 04 Quang Trung street, Vạn Thắng ward, Nha Trang city, Khanh Hoa Province. Phone : 0258.

VNVC Nha Trang: Address : STH 22.22, Le Hong Phong II New City Area, street 4, Phuoc Hai ward, Nha Trang city, Khanh Hoa.

Here’s below the locations in Khanh Hoa for COVID-19 Testing. These following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Nha Trang City, Khanh Hoa Province city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Khanh Hoa Immigration Office Address : 47 Ly Tu Trong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province. Phone : 0694401249 – 0694401508, Fax: 02583522826 Website : https://khanhhoa.