June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Khanh Hoa Province

Construction Department of Khanh Hoa Province

  • Address : Complex II, No. 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
  • Phone : 0258.3813386
  • Fax : 0258.3819362
  • Email : sxd@khanhhoa.gov.vn
  • Website : https://sxd.khanhhoa.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/Ar5ZiGRxPvd28z5P6
TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : 0258.3813386 Fax : 0258.

Health Department Of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 03 Han Thuyen Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 03 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.gov.

Transportation Department of Khanh Hoa Province Address : 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Khanh Hoa province Address : Inter-Office II – 04 Phan Chu Trinh street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II – số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.

Department of Planning & Investment in Khanh Hoa province Address : building C1-C2. Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province.

Khanh Hoa province ▹ Business Registration Office in Khanh Hoa province Address : Inter-Office 1, 01 Tran Phu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 176 Email : pdkkd_kh@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.