June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Khanh Hoa

Education and Training Department of Khanh Hoa Province

  • Address : Complex II, No. 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
  • Phone : (0258) 3822 158 | (0258) 1819 979
  • Fax : (0258) 3829 234
  • Email : vp@khanhhoa.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/sogiaoducvadaotaokhanhhoa
  • Website : https://sgddt.khanhhoa.gov.vn | http://khanhhoa.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/kNoeK4d3MewbdwF99
TAGS Khanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 158 | (0258) 1819 979 Fax : (0258) 3829 234 Email : vp@khanhhoa.edu.

Construction Department of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : 0258.

Sở Xây Dựng tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : 0258.3813386 Fax : 0258.

Health Department Of Khanh Hoa Province Address : Complex II, No. 03 Han Thuyen Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II, số 03 đường Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 987 Fax : (0258) 3827 908 Email : syt@khanhhoa.gov.

Transportation Department of Khanh Hoa Province Address : 04 Phan Chu Trinh Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Phone : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3824 270 Fax : (0258) 3825 970 Email : sgtvt@khanhhoa.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Khanh Hoa province Address : Inter-Office II – 04 Phan Chu Trinh street, Nha Trang city, Khanh Hoa province Phone : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ : Khu liên cơ II – số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại : (0258) 3822 704 Email : sldtbxh@khanhhoa.gov.