March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lai Châu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu

Địa chỉ : phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện thoại : 02133877047

Fax : 02133793345

Website : https://laichau.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/kRRJhJoiw4gngzZY6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lai Châu sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Lai Chau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lai Chau Province (Lai Chau CDC) Address : Group 22, Đông Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province. Phone : 02133875638 | 02133793009 Email: gdsklc@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lai Chau city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lai Chau Immigration Office Address : Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : 02133877047, Fax: 02133793345 Website : https://laichau.xuatnhapcanh.