The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Lai Chau, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2501S – Le Duan – Lai Chau Location : 157 Le Duan street, Tan Phong ward, Lai Chau

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lai Châu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2501S – Tân Phong – Lai Châu Địa chỉ : 157 Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu,

Education and Training Department of Lai Chau Province Address : 4th floor, building E, Administrative Center of Lai Chau province, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 410 Fax : N/A Email : sogddt@laichau.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 4 nhà E – khu Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 410 Fax : N/A Email : sogddt@laichau.gov.

Construction Department of Lai Chau Province Address : Huong Phong 1 street, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Sở Xây Dựng Lai Châu
May 31, 2021 · TAGS Lai Chau

Sở Xây Dựng tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phố Hương Phong 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Lai Chau Health Department
May 26, 2021 · TAGS Lai Chau

Health Department Of Lai Chau Province Address : Group 22, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Sở Y Tế Lai Châu
May 24, 2021 · TAGS Lai Chau

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Transportation Department of Lai Chau Province Address : 6th floor, Building F, Administrative Center of Lai Chau province, #99, Street number 2, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 597 Fax : (0213) 3876 717 Email : sgtvt@laichau.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, số 99 đường số 2, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 597 Fax : (0213) 3876 717 Email :

1 2 3