June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Lai Châu

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lai Châu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2501S – Tân Phong – Lai Châu

  • Địa chỉ : 157 Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
  • Điện thoại : (0213) 3228 623
  • Fax : (0213) 3790 629
  • Email : t2501s@gmail.com
  • Website : http://dangkiemlaichau.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bEt5emq3dFThETyWA
TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Lai Chau Province Address : 4th floor, building E, Administrative Center of Lai Chau province, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 410 Fax : N/A Email : sogddt@laichau.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 4 nhà E – khu Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 410 Fax : N/A Email : sogddt@laichau.gov.

Construction Department of Lai Chau Province Address : Huong Phong 1 street, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phố Hương Phong 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Health Department Of Lai Chau Province Address : Group 22, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Sở Y Tế Lai Châu
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Transportation Department of Lai Chau Province Address : 6th floor, Building F, Administrative Center of Lai Chau province, #99, Street number 2, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 597 Fax : (0213) 3876 717 Email : sgtvt@laichau.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lai Chau province Address : floor 2, Building E, Lai Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.gov.