June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Lai Chau Province

Construction Department of Lai Chau Province

  • Address : Huong Phong 1 street, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province
  • Phone : (0213) 3876 985
  • Fax : (0213) 3792 385
  • Email : soxd@laichau.gov.vn
  • Website : https://sxd.laichau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/Z7bW3RLhMALvhEk69
TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phố Hương Phong 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Health Department Of Lai Chau Province Address : Group 22, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Sở Y Tế Lai Châu
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Transportation Department of Lai Chau Province Address : 6th floor, Building F, Administrative Center of Lai Chau province, #99, Street number 2, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 597 Fax : (0213) 3876 717 Email : sgtvt@laichau.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lai Chau province Address : floor 2, Building E, Lai Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 2 nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.

Department of Planning & Investment in Lai Chau province Address : floor 7, Building B, Lai Chau Political and Administrative Center, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

Lai Chau province ▹ Business Registration Office in Lai Chau province Address : Building B, floor 8, Lai Chau Political and Administrative Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 438 Email : dkkdlaichau@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.