April 3, 2021
immigration

Lai Chau Business Registration Office

Lai Chau province

▹ Business Registration Office in Lai Chau province

  • Address : Building B, floor 8, Lai Chau Political and Administrative Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province
  • Phone : (0213) 3876 438
  • Email : dkkdlaichau@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Lai Chau province

  • Address : floor 7, Building B, Lai Chau Political and Administrative Center, Lai Chau city, Lai Chau province
  • Phone : (0213) 3876 501
  • Fax : (0213) 3876 437
  • Email : sokhdt@laichau.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.laichau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/tjsbS65VsgKBwx1h9
TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Lai Chau province Address : floor 7, Building B, Lai Chau Political and Administrative Center, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 7, Nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

Justice Department in Lai Chau province Address : floor 3, Building D, Lai  Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province. Phone : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.

Sở Tư Pháp Lai Châu
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tầng 3, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Điện thoại : 02133877047 Fax : 02133793345 Website : https://laichau.xuatnhapcanh.

Lai Chau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lai Chau Province (Lai Chau CDC) Address : Group 22, Đông Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province. Phone : 02133875638 | 02133793009 Email: gdsklc@gmail.