March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Lai Châu

Tỉnh Lai Châu

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lai Châu

  • Địa chỉ : Nhà B, tầng 8, Trung tâm Hành chính Chính trị, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
  • Số điện thoại : (0213) 3876 438
  • Email : dkkdlaichau@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lai Châu

  • Địa chỉ : Tầng 7, Nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
  • Điện thoại : (0213) 3876 501
  • Fax : (0213) 3876 437
  • Email : sokhdt@laichau.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.laichau.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tjsbS65VsgKBwx1h9
TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 7, Nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

Justice Department in Lai Chau province Address : floor 3, Building D, Lai  Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province. Phone : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.

Sở Tư Pháp Lai Châu
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tầng 3, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Điện thoại : 02133877047 Fax : 02133793345 Website : https://laichau.xuatnhapcanh.

Lai Chau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lai Chau Province (Lai Chau CDC) Address : Group 22, Đông Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province. Phone : 02133875638 | 02133793009 Email: gdsklc@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lai Chau city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lai Chau Immigration Office Address : Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : 02133877047, Fax: 02133793345 Website : https://laichau.xuatnhapcanh.