April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lai Chau

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lai Chau province

  • Address : floor 2, Building E, Lai Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province
  • Phone : (0221) 3876 509
  • Fax : (0221) 3876 842
  • Email : soldtbxh@laichau.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.laichau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/QjraZYfgatKykJWM7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 2 nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.

Department of Planning & Investment in Lai Chau province Address : floor 7, Building B, Lai Chau Political and Administrative Center, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

Lai Chau province ▹ Business Registration Office in Lai Chau province Address : Building B, floor 8, Lai Chau Political and Administrative Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 438 Email : dkkdlaichau@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 7, Nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.

Justice Department in Lai Chau province Address : floor 3, Building D, Lai  Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province. Phone : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.

Sở Tư Pháp Lai Châu
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tầng 3, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0213) 3876 413 Fax : (0213) 3 876 413 Email : sotp@laichau.