June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Lai Châu

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lai Châu

  • Địa chỉ : Tầng 4 nhà E – khu Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
  • Điện thoại : (0213) 3876 410
  • Fax : N/A
  • Email : sogddt@laichau.gov.vn
  • Website : http://laichau.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/u75c1dGNxqvA3mBZ7
TAGS Lai Chau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Lai Chau Province Address : Huong Phong 1 street, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Lai Châu Địa chỉ : phố Hương Phong 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 985 Fax : (0213) 3792 385 Email : soxd@laichau.gov.

Health Department Of Lai Chau Province Address : Group 22, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Sở Y Tế Lai Châu
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Điện thoại : (0213) 3876 391 Fax : N/A Email : vp.soyt@laichau.

Transportation Department of Lai Chau Province Address : 6th floor, Building F, Administrative Center of Lai Chau province, #99, Street number 2, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau Province Phone : (0213) 3876 597 Fax : (0213) 3876 717 Email : sgtvt@laichau.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lai Chau province Address : floor 2, Building E, Lai Chau Administration Center, Tan Phong ward, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lai Châu Địa chỉ : Tầng 2 nhà E – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại : (0221) 3876 509 Fax : (0221) 3876 842 Email : soldtbxh@laichau.

Department of Planning & Investment in Lai Chau province Address : floor 7, Building B, Lai Chau Political and Administrative Center, Lai Chau city, Lai Chau province Phone : (0213) 3876 501 Fax : (0213) 3876 437 Email : sokhdt@laichau.gov.