March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ : số 12 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại : 0692569158

Fax : 02053812146

Website : https://langson.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6TGqNaq8xRJ9zxR59

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Lang Son CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lang Son Province (Lang Son CDC) Address : 48 Trần Hưng Đạo street, Chi Lăng ward, Lang Son city, Lang Son Province. Phone : 02053812147 Email : cdclangson@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lang Son city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lang Son Immigration Office Address : 12 Hoang Van Thu Street, Chi Lang Ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : 0692569158 | Fax: 02053812146 Website : https://langson.