March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Nghệ An

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ : Số 7 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 0692907212

Fax : 0692907210

Website : https://nghean.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/baow7PcuinnP2Rvp6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Nghe An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Nghe An CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Nghe An Province (Nghe An CDC) Address : 140 Lê Hồng Phong street, Vinh city, Nghe An Province. Phone : 02383844612 Map : https://goo.

VNVC Vinh city: Address : 17B Mai Hac De street, Quan Bau ward, Vinh city, Nghe An. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the list of 2 locations in Nghe An for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Vinh City, Nghe An ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Nghe An Immigration Office Address : 7 Truong Thi street, Vinh City, Nghe An. Phone : 0692907212 | Fax: 0692907210 Website : https://nghean.