The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Nghe An, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3701S – Phan Boi Chau – Vinh – Nghe An Location : 72 Phan Boi Chau street, Le

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3701S – Vinh – Nghệ An Địa chỉ : số 72 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, thành phố

Education and Training Department of Nghe An Province Address : 67 Nguyen Thi Minh Khai Street, Hung Binh Ward, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 550 Fax : (0238) 3833 706 Email : vanphong@nghean.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 550 Fax : (0238) 3833 706 Email : vanphong@nghean.edu.

Construction Department of Nghe An Province Address : 08 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 384 4691 Fax : (0238) 3590 177 Email : xd@nghean.gov.

Sở Xây Dựng Nghệ An
May 31, 2021 · TAGS Nghe An

Sở Xây Dựng tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 08 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 384 4691 Fax : (0238) 3590 177 Email : xd@nghean.gov.

Nghe An Health Department
May 26, 2021 · TAGS Nghe An

Health Department Of Nghe An Province Address : 18 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Sở Y Tế Nghệ An
May 24, 2021 · TAGS Nghe An

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : Số 18 phố Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Transportation Department of Nghe An Province Address : 47 Le Hong Phong Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 47 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.

1 2 3