March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Quảng Ngãi 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi 

Địa chỉ : số 200 đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại : 0255.3823575

Fax : 0255.3823350

Website : https://quangngai.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/heVgiw6PNAyvwc2x7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Quảng Ngãi  sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Quang Ngai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Quang Ngai Province (Quang Ngai CDC) Address : 64 Bùi Thị Xuân street, Quang Ngai city, Quang Ngai Province. Phone : 02553716052 Fax: 02553827085 Map : https://goo.

VNVC Quang Ngai: Address : 120 Dinh Tien Hoang street, Nghia Chanh ward, Quang Ngai city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Quang Ngai for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

Here is the list of hotels in Quang Ngai Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

What are the Address of the Immigration Office in Quang Ngai city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Quang Ngai Immigration Office Address : 200 Truong Chinh street, Quang Ngai City. Phone : 0255.