The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Ngai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7601S – Son Tinh – Quang Ngai Location : National Highway 1A, Tinh Phong commune, Son Tinh district,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ngãi, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7601S – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi Địa chỉ : QL 1A, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng

Education and Training Department of Quang Ngai Province Address : 58 Hung Vuong Street, Nguyen Nghiem Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 3824 164 Fax : N/A Email : vanphongso@quangngai.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 58 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3824 164 Fax : N/A Email : vanphongso@quangngai.edu.

Construction Department of Quang Ngai Province Address : 68 Pham Van Dong Street, Nghia Chanh Bac Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 382 2717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 68 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh Bắc, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Health Department Of Quang Ngai Province Address : 19 Nguyen Chanh Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Sở Y Tế Quảng Ngãi
May 24, 2021 · TAGS Quang Ngai

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 19 đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Transportation Department of Quang Ngai Province Address : 39 Hai Ba Trung Street, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province. Phone : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 39 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

1 2 3